David Piksa /úvahy 21-16 (31.5.-9.6.)

Bratrská jednota baptistů

Je mi 30 let. Jsem strojní projektant a baptista z Prahy 3.
Rodiče mě vedli od dětství k Bohu, jsem jim za to moc vděčný. Když mi bylo třináct let, osobně jsem poznal Pána Ježíše a jeho lásku. Od té doby se raduji z toho, že jsem smířen s Bohem, s kterým se jednou setkám tváří v tvář a celou věčnost ho budu chválit za to, že zachránil i mě, bídného. 
Pan Ježíš mě povolal kázat evangelium. Evangelizaci se věnuji pravidelně každý týden více než 3 roky - ať jsou to individuální rozhovory s lidmi v parku nebo kázání na mikrofon na náměstí. Po každé evangelizaci intenzivně prožívám radost ze spasení a toužím, aby tuto radost poznali lidé, kterým evangelium neseme.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.