David Kašper /úvahy 22-20 (1.7.-10.7.)

1977
Církev bratrská

Narodil jsem se do kazatelské rodiny.
Moje cesta k víře však nebyla úplně přímočará. Po období velkých pochybností jsem začátkem 90.let uvěřil díky filmu Ježíš. Už během studia na gymnáziu jsem prožil jasné povolání do kazatelské služby. Proto mé další kroky směřovaly na Evangelickou teologickou fakultu UK.
Po začátcích v Opavě (2004-2006) a v Klatovech (2006-2016) jsem od r. 2016 až do současnosti kazatelem v nově založeném Sboru Církve bratrské v Berouně.
S manželkou Petrou máme tři rychle rostoucí děti: Ráchel, Sofii a Adama. Ve volném čase rád cestuji a nejvíce relaxuji dlouhými vycházkami přírodou.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.