David Čančík /úvahy 21-31 (1.11.-10.11.)

Církev adventistů sedmého dne

Dostal jsem do vínku dobrou startovní pozici. Povědomí o Bohu jsem získal od svých rodičů, kteří mi byli vzorem víry. V prostředí vrstevníků jsem poznal Boha jako toho, kdo povolává ke službě, a tak jsem se rozhodl studovat teologii a lépe porozumět jeho slovu. Stal jsem se kazatelem postupně na třech místech. V České Třebové a Svitavách, následně v Mostě, Chomutově a Litvínově, a nakonec v Táboře a Jindřichově Hradci. Každý, kdo slouží, tak dělá z darů, které dostal od Hospodina. Proto i má další služba pokračovala v práci s dětmi a mladými lidmi. Dvacet let jsem působil ve vedení Klubu Pathfinder, organizaci, která na základě skautské družinové metody, pomáhá dětem vykročit správným směrem do života, dělat dobrá rozhodnutí, získat schopnosti a dovednosti a sloužit jimi druhým. Dnes pracuji v církvi jako tajemník, tedy člověk, který vytváří zázemí pro ty, kteří slouží v první linii. Děkuji Hospodinu, že aktivně vstupuje do mého života, dává mi možnost prožívat radost ze služby a připravuje cestu z míst, kam někdy vědomě jindy nevědomky zabloudím.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.