Daniel Štverák /úvahy 23-16 (1.6.-10.6.)

Bratrská jednota baptistů

Je mi 43 let, pocházím z křesťanské rodiny a bydlím v Suchdole nad Odrou. Zde jsem našel i ženu Veroniku. Bůh nám požehnal v podobě 3 krásných dětí.
Moje cesta ke Kristu tedy započala už od útlého dětství v nedělní škole, nebo třeba na táborech v Pusté Rybné. Bez Postupně jsem rostl k odevzdání svého života Ježíši a také většího zapojení do služby v našem sboru. V tom mi i pomáhalo absolvování různých vyučování pro vedoucí mládeže, nebo taky stáž Křesťanské akademie mladých.
Relativně mladý jsem se stal členem místního staršovstva a jsem jím stále.
Ač jako křesťan jsem vnímal potřebu sdílet Ježíše lidem mimo církev, tak naprostá většina mojí služby směřovala dovnitř církve. To však před pár lety měl změnit trénink “Mosty k lidem”. Nyní vnímám mnohem více poslání církve v zvěstování Ježíše lidem, kteří Ho neznají. V církvi pak vidím velký potenciál v naplňování tohoto poslání. To aktuálně ovlivňuje moje uvažování a službu jak dovnitř církve, tak i směrem k lidem mimo ni.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.