Daniel Kuc /úvahy 22-06 (21.2.-28.2.)

Bratrská jednota baptistů

Jsem kazatelem Bratrské jednoty baptistů v Plzni. Je mi padesát a s manželkou tu žijeme už jedenáctým rokem. Spolu s americkými misionáři jsme zde vedle ruskojazyčného baptistického sboru Agape založili sbor český, sbor Mozaika. Dnes tvoříme společenství asi třiceti dospělých se spoustou dětí. Sám mám čtyři děti již dospělé. Pocházím z kazatelské rodiny pobělohorských reemigrantů. Život jsem Bohu zasvětil už v dětství a po dokončení Biblické školy BJB v Olomouci jsem sloužil postupně na dvou sborech v severních Čechách. Vždy mi byla blízká misie, tak jsme teď v Plzni a pomáháme vzniknout dalším misijním místům (sborům).

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.