Ctirad Hrubý /úvahy 23-13 (1.5.-10.5.)

Evangelická církev metodistická
Díky Boží lásce a milosti Boží dítě, manžel, tatínek dvou synů 9 a 11 let, syn, bratr, … Sloužím jako kazatel Evangelické církve metodistické, nyní ve farnosti Jihlava, jejíž součástí je i sbor Znojmo.
Milujeme slovenské (nejenom) hory i celé Slovensko. Máme tam rodinu. V Banské Bystrici jsem studoval teologii a misii.
Jsme na cestě a děkuji Bohu za každý den, kdy můžeme objevovat a sdílet Jeho lásku.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.