Čestmír Šťovíček /úvahy 22-32 (11.10.-20.10)

misijní kazatel Církve adventistů sedmého dne

Už od dětství a dospívání jsem hledal odpovědi na otázky ohledně smyslu, původu a směřování našeho života. I když jsem byl v rodině veden k víře, tak jsem to v dospívání odmítl a stal se nevěřícím. Forma víry, která mi byla předkládána, mě nepřitahovala, spíše odrazovala. Často se však v mém životě objevovaly určité věci, které ukazovaly na to, že asi „mezi nebem a zemí“ něco je. Hledal jsem v různých východních filosofiích a ezoterice, ale žádné odpovědi nebyly dostatečné.
Až jednou mi jeden známý začal vyprávět něco z Bible, zaujalo mě to a pokládal jsem mu různé otázky, jeho odpovědi byly velmi zajímavé a dávaly hluboký smysl. Měl jsem „štěstí“, že tento můj budoucí kamarád a bratr dobře znal Bibli a dovedl správně a fundovaně odpovídat na mé otázky. Bylo to pro mě velmi důležité, protože se mi začaly vyjasňovat mé otázky po smyslu života.
Do mého života však přišla také velká krize, která mi pomohla se opravdu k Bohu obrátit a začít brát Jeho slovo vážně. Navštívil jsem nějaké přednášky a začal chodit do společenství a po několika měsících mi konečně „došlo“, že Pán Ježíš je i můj Spasitel a že zemřel i za mě osobně. Přijal jsem Ho jako svého Pána a Spasitele a po čase jsem byl pokřtěn křtem ponořením.
Po mém obrácení a znovuzrození jsem asi po měsíci byl Pánem Bohem přímo povolán do evangelizace, a to hlavně prostřednictvím knih a vyprávěním osobního svědectví. V této evangelizaci jsem začal pracovat v r. 1996 a působím v ní dodnes.
Při evangelizační práci jsem vystudoval v zahraničí misijní školu a pak ještě v Česku Teologický seminář, zároveň jsem se v roce 2011 stal kazatelem a začal se věnovat kazatelské práci.
Velmi děkuji Pánu Bohu, že mě k sobě přivedl, že jsem z Jeho milosti uvěřil a mohl se stát Jeho služebníkem.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.