Bohdan Taska /úvahy 22-05 (18.2.-20.2.)

Slezská církev evangelická augsburského vyznání

Několik vět o mém životě a Boží milosti, která mi byla prokázána
„Milostí Boží jsem to, co jsem“ 1 Korintským 15:10

Pocházím z křesťanské rodiny, avšak ve třinácti letech nastal v mém životě rozhodující moment, kdy jsem si uvědomil svoji ztracenost, Boží milost a lásku a rozhodl se vědomě následovat Pána Ježíše a sloužit Mu ve svém životě. Zapojil jsem se do pololegální „misijní práce“ uvnitř Slezské církve evangelické a.v. a vyrůstal v prostředí evangelického sboru v Bystřici nad Olší.
Před maturitou jsem přijal od Pána povolání ke studiu teologie a přípravu pro pastorskou službu v církvi. Toto mi však ze strany tehdejších struktur bylo znemožněno a později jsem vystudoval Vysokou školu báňskou – Ostravskou univerzitu v Ostravě. Během těchto studií jsem absolvoval tajné biblické kurzy vedené pastorem Vladislavem Santariusem. Po absolvování VŠB jsem pracoval 6 let v dělnických a technických profesích v Třineckých železárnách a ve státním podniku Tesla Třinec.
Po r. 1989 jsem využil možnosti přihlásit se do služby ve Slezské církvi evangelické a.v. a r. 1991 jsem byl spolu s dalšími pěti bratry ordinován na diakona. V době po ordinaci jsem mj. působil jako vikář ve sboru v Havířově – Bludovicích. Po absolvování předepsaných církevních zkoušek jsem byl církví povolán za pastora sboru SCEAV v Oldřichovicích a později seniora Třineckého seniorátu. Po čtrnácti letech služby v Oldřichovicích jsem přijal pozvání ke službě druhého pastora sboru SCEAV v Třinci, kde jsem působil 10 let.
Těžištěm mé služby byla vždy práce mezi nejmladšími (děti, konfirmanti) a nejstaršími (biblické hodiny pro seniory).
Nyní sloužím ve sboru SCEAV v Gutech a v Třineckém seniorátu. Své životní poslání spatřuji ve zvěstování Slova Božího a v pastorské službě lidem, které mi Pán svěřil. Prožívám obrovskou radost, když vidím, že lidé mají upřímný a osobní vztah s Ježíšem Kristem a chtějí něco dělat pro Jeho slávu a záchranu svých bližních.
Mám 62 let a spolu s manželkou Halinou máme čtyři dospělé děti: 2 syny a 2 dcery a čtyři vnoučata ve věku od čtyř do devíti let. Oba synové taktéž působí ve SCEAV jako pastoři.
Ve volném čase se věnuji domácímu hospodářství (ovce) a práci s dřevem.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.