Alois Boháček /úvahy 21-05 (10.2.-19.2.)

Bratrská jednota baptistů

Je mi 49 let. Narodil jsem se v české obci Svatá Helena v Rumunsku, ve věřící rodině. Můj otec, soukromě hospodařící rolník, který také pracoval jako horník v tamních rudných dolech, byl zároveň i kazatelem česky mluvícího baptistického sboru, který v té době čítal necelých 200 členů. Svůj život jsem vydal Pánu Ježíši ve svých 14 letech a na vyznání své víry jsem byl pokřtěn křtem ponoření.
V dubnu roku 1992 jsem se vrátil do země svých předků - České republiky a usadil se v Chebu. V prosinci téhož roku jsem se oženil s Květou Švejdovou a z Boží milosti se nám narodili 3 děti,Veronika, Pavlína a Radek.
V letech 1994-1997 jsem absolvoval Dálkový teologický seminář BJB a v roce 2000 jsem uposlechl Boží volání ke kazatelské službě. Přijal jsem nabídku sboru BJB v Aši a stal se jeho kazatelem.
Komu vděčím za to, že se věnuji této službě? V každém případě svému Bohu. Dal mi otce, který miloval Boží slovo a s nadšením jej kázal. A moje vděčnost se v téhle chvíli skládá z podobné radosti, že smím tuto dobru zprávu nést dál.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.