Aleš Navrátil /úvahy 21-28 (1.10.-10.10.)

Církev bratrská

Bůh si mě k sobě obrátil v roce 2010, když mi bylo 24 let. A to navzdory mé snaze promeditovat se do Nirvány, stát se bohem a ovládat svět kolem sebe. Tak mocný je Bůh, že přišel, rozkopl dveře mého New Age světa a ukázal se mi v dubnu 2010. Vyznal jsem mu své hříchy a odevzdal mu svůj život, protože mi ukázal, že on je Bůh a ne já. Ačkoliv to může znít stručně, tak následovalo výrazné duchovní zemětřesení, které se z části zklidnilo až po křtu a následujících měsících.
Předtím než se toto stalo, jsem byl studentem na VŠ v Brně a o Boha jsem zájem neměl, ani má rodina. Po obrácení byl ale Bůh tak milosrdný, že uvěřili i mí rodiče a teta. Jsme členy Církve bratrské, kde jsem začal hned ze začátku sloužit v dorostu, a to trvalo až do roku 2018. Zároveň jsem totiž pracoval jako barista v kavárně, a právě v roce 2017 mi náš brněnský sbor nabídl možnost polovičního úvazku jako pastorační asistent. A odtud to již nebylo daleko k vikariátu. A po necelých třech letech ke kazatelské ordinaci.
Bůh mi ze své milosti daroval úžasnou manželku Marianu a dva syny, Nicholase (2) a Timothyho (4). Nyní sloužím ve sboru Církve bratrské v Brně - Betanie , a jsem vedoucím stanice na Skále. Při obrácení mi zjistili Bechtěrevovu chorobu, takže můj úvazek doplňuje i částečný invalidní důchod. Díky Bohu za naději vzkříšení, nyní to vidím jako motivaci ke cvičení a je to cenná zkušenost pro pastorační péči. Kdybych měl na závěr zmínit lidi, kteří mě motivovali k duchovní službě, pak by to byli kazatelé David Kubíček, rodina Staňokových, Petr Dvořáček, John Piper a Timothy Keller.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.