Kniha

Svitek nebo kodex?

Je kniha, jejíž pečetě Ježíš láme, svitek, anebo kodex? Seznamuje nás šestá kapitola s obsahem zapečetěné knihy, anebo popisuje události, které se staly po rozlomení jednotlivých pečetí? Pokud by kniha byla svitek, byly by pečeti na jejím povrchu, takže by je bylo nutné před otevřením všechny rozlomit. Jestliže by ale kniha byla kodex (vypadá podobně jako dnešní knihy), její obsah by se dal rozdělit na sedm částí, které by se daly zapečetit zvlášť. V takovém případě by nebylo nutné rozlomit všechny pečetě najednou, nýbrž vždy jen jednu.

Naštěstí nás Jan nenechává na pochybách. Ve verši 6,14 píše: „A nebesa zmizela, jako když se svine svitek". Stejný řecký výraz, který se ve verši 6,14 překládá jako svitek, se v páté kapitole používá pro zapečetěnou knihu. Z toho vyplývá, že kniha není kodex, jedná se o svitek, a proto je nutné před jeho otevřením rozlomit všechny pečetě. Jan dává události z šesté kapitoly do souvislosti s lámáním pečetí, není možné se domnívat, že čtenáře seznamuje s obsahem knihy (svitku), nýbrž s událostmi, které předcházejí jejímu otevření.

Pane, je skvělé, že mohu Tvému slovu o něco lépe rozumět. Dej, ať Ti důvěřuji i ve chvíli, kdy Ti nerozumím.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.