1A v pravici toho, který sedí na trůnu, spatřil jsem knihu úplně popsanou, zapečetěnou sedmi pečetěmi. 2Tu jsem uviděl mocného anděla, který vyhlásil velikým hlasem: "Kdo je hoden otevřít tu knihu a rozlomit její pečetě?" 3Ale nikdo na nebi ani na zemi ani pod zemí nemohl tu knihu otevřít a podívat se do ní.Kniha zapečetěná

Kdo je hoden?

Pátá kapitola nás informuje o konkrétní události, jež se odehrála v určitém časovém období. V nebeském trůnním sále došlo ke krizi. Všechna chvála zničehonic utichla a oči všech se upřely do středu místnosti. Co tam spatřili? Knihu, kterou nikdo nedokáže otevřít. Přestože se to může na první pohled jevit jako bezvýznamný problém, Janův pláč a hrobové ticho naznačují, že její otevření je otázkou života a smrti. Drama umocňuje to, že knihu vlastní Bůh, který sedí na trůnu. Proč je nezbytné najít někoho, kdo je schopen knihu otevřít? Copak to nemůže udělat sám Bůh?

Problém se týká práva vládnout. Bůh je samozřejmě dostatečně mocný, aby vše udržel pod kontrolou, jenže v tomto případě moc nestačí. Je třeba najít někoho, kdo je ,,hoden" situaci vyřešit. Být hoden znamená být schopen splnit nějaký úkol či ujmout se nějakého úřadu. A zde je zapotřebí více než být Bohem, knihu může otevřít jedině osoba se zvláštní kvalifikací, může ji otevřít pouze obětovaný Beránek.

Pane Ježíši, děkuji Ti, že ses za nás z lásky obětoval.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.