2Ihned jsem se ocitl ve vytržení ducha: A hle, trůn v nebi, a na tom trůnu někdo, 3kdo byl na pohled jako jaspis a karneol; a kolem trůnu duha jako smaragdová.Trůn

Čeho je trůn symbolem?

Budeme-li číst Zjevení 4 pozorně, neujde nám, že slovo ,,trůn“ je klíčovým slovem celé kapitoly. Objevuje se v ní celkem dvanáctkrát. Všechno, co se v nebeské trůnní síni odehrává, má nějakou spojitost s trůnem. Děj se odehrává na trůnu, u trůnu, kolem trůnu, před trůnem a uprostřed trůnu. Slovo trůn je jednoznačně ústředním tématem celé 4. kapitoly. Trůn je symbolem moci a práva vládnout. Ten, kdo na něm sedí, má právo vládnout na určitém území, určitému národu či skupině. Jelikož trůn je hlavním tématem 4. kapitoly, můžeme říct, že tato stať pojednává o Boží vládě. Přestože se v knize Zjevení o trůnu“ většinou hovoří v souvislosti s Bohem, na několika místech se toto slovo vyskytuje i ve spojitosti se satanem a jeho zástupy. Z toho můžeme usoudit, že tato scéna popisuje zásadní vývoj ve sporu mezi Bohem a satanem o vládu nad vesmírem. Ve 4. a 5. kapitole je zachycen důležitý okamžik této války – zmrtvýchvstalý Beránek usedá na Boží trůn.

Bože, uvědomuji si, že mi máš právo vládnout. Dej, ať Tvé vládě dnes podřídím všechna svá rozhodnutí a veškeré své jednání.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.