14Andělu církve v Laodikeji piš: Toto praví ten, jehož jméno jest Amen, svědek věrný a pravý, počátek stvoření BožíhoLaodikejská církev

Studený nebo horký?

Poselství určené církvi v Laodikeji úzce souvisí s historií a poměry ve městě. Akvaduktem do ní přitékala voda z dalekých horkých pramenů, která se cestou ochladila, takže byla vlažná. Byla příliš studená na koupání a příliš teplá na pití. Ježíš této skutečnosti využívá k tomu, aby jejím prostřednictvím věřícím přiblížil stav, v němž se nacházejí. Obyvatelé Laodikeje měli v podstatě všechno, a proto byli zvyklí spoléhat sami na sebe. Ježíš však upozorňuje místní křesťany na jejich pravý duchovní stav. Jak to, že Bůh hodnotí stav laodikejské církve úplně jinak než její členové? Důvod je prostý: Každý se dívá na něco jiného. Zatímco Bůh se dívá do srdce, církev se zaměřuje na hmatatelné věci. Soustředí se na své úspěchy, dívá se na své misionáře, nemocnice, školy, univerzity i církevní budovy. S uspokojením pohlíží na to, čeho všeho se jí podařilo dosáhnout. Laodikea je šťastná a spokojená. Jak to však vidí Bůh?

Pane, i když žiji v prostředí, které mě od Tebe odvádí, pomoz mi zůstat Ti věrný.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.