Církev bez lásky

Jak se stát vytrvalým?

Kristus drží v pravici sedm hvězd a prochází se mezi zlatými svícny. Kristus ví, jaké mají křesťané v Efezu životní postoje, je přítomný přímo ve středu jejich sboru, důvěrně zúčastněný a není mu jedno, co se v něm děje. Efezským je přičtena k dobru námaha, vytrvalost a úsilí o zachování křesťanské identity. Nejsou ochotni snášet falešné učení a ustáli protivenství pro Kristovo jméno. Působí ironicky, že Jan sbor chválí za nenávist vůči skutkům Nikolaitů, ale kárá za nedostatek lásky. Církev není ohrožena zvenku, ale zevnitř – nedostatkem lásky. Ustoupila Boží láska před kritičností? Je možné, že Jan oslovuje již druhou generaci křesťanů v efezském sboru, kteří zachovali učení, ale nezůstali horliví v duchu první generace. Pro dlouhodobý úspěch v čemkoli nestačí jen dostatečná kvalifikace nebo ochota tvrdě pracovat, dokonce ani Boží povolání či zmocnění to nezaručí. Věřím, že v nitru člověka je místo, kde vznikají rozhodnutí a zraje motivace. Myslím, že Bible ho definuje jako srdce. Podle podobenství o rozsévači Bůh posílá své slovo, které v tom nejlepším případě je zachováváno v dobrém a upřímném srdci, a takoví lidé s vytrvalostí přinášejí úrodu. Tím slovem může být hodnota, postoj, vize, záměr, výrobek, služba, vztah, člověk, lidé, skupina lidí, které Bůh vloží hluboko do nitra člověka jako semínko, které v dobré půdě roste a přináší ovoce v podobě požehnání pro příjemce.

Je třeba stát na stráži. Ať už to je jakkoliv, křesťané v Efezu milovali „pravdu” více než Boha a jeden druhého. Pokud nezačnou jednat jako dříve, sbor zanikne nebo Bůh způsobí zásadní změnu. Odstraní jejich svícen z jeho místa. Vyznávat nebo skutečně věřit a jednat podle toho, jsou dvě různé věci. Pokud se církev dlouhodobě míjí svým posláním včetně sdílení evangelia a lásky, ani správná věrouka ji nezachrání. Mám tvořit prostředí lásky, ne konflikty. Jinak se vytrácí horlivost, nadšení, radost a misijní odvaha, bez nichž je obnova stěží možná. Kdo zvítězí, bude jíst ze stromu života, který symbolizuje životodárnou Boží přítomnost. Pokud začnou křesťané v Efezu jednat v lásce jako dříve, odměnou jim bude Kristova přítomnost v tento čas, a ještě více v budoucím věku.

Pane, prosím dej mi sílu a vytrvalost do zápasů dnešního dne…         

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.