15Z jeho úst vychází ostrý meč, aby jím pobíjel národy; bude je pást železnou berlou. On bude tlačit lis plný vína trestajícího hněvu Boha všemohoucího.Příchod Krista a spoutaní satana na tisíc let

Jak moc je tento popis reálný a jak se nás to týká? 

Bůh na počátku stvořil svět svým Slovem. V této bitvě se zase Slovem vše završí. Meč, kterým bude tento jezdec bojovat „vychází z jeho úst“.  Již v 1. kapitole je psáno o Kristu, že „z jeho úst vycházel ostrý dvousečný meč“ (v.16). V tomto boji bude zásadní Boží slovo a skrze ně budou jeho protivníci poraženi. Nevíme, jak tato bitva bude probíhat a kdo bude součástí „jeho armády“. Budou to andělé? Nebo to budeme my? Pro nás je důležité, že Kristus završí své vítězství. Satan bude spoután a uvržen do „ohnivého jezera“. Možná bychom si „po lidsku“ přáli, aby příchod Krista byl pokojný, ale to není možné. Duchovní opozice je reálná a nikdy se nesmíří s tím, že má nastat její konec.

Pane Ježíši, ty jsi zvítězil na kříži, a na konci časů toto vítězství ještě završíš. Modlíme za všechny naše blízké, kteří tě neznají. Prosíme, aby mohli v tebe uvěřit a aby byli součástí vítězné armády, a ne naopak.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.