20Raduj se, nebe a svatí, apoštolové i proroci, protože Bůh vynesl nad tím městem rozsudek, jaký ono vyneslo nad vámi.Pád Babylonu

Jak se nás bude týkat pád Babylonu?

O pádu „skutečného“ Babylonu se píše v Písmu na více místech. Ale tento Babylon byl v Janově době tím, co předpovídali starozákonní proroci: hromadou trosek, kde se může zdržovat divá zvěř. O jaké město či místo se tedy v tomto oddíle jedná?

Myslím, že „pád Babylonu“ je obraz, který mluví o soudu nad tímto světem. My víme, že Ježíš Kristus se jednoho dne vrátí a pak bude soud. V Bibli najdeme verše, že „svět ve zlém leží“ a že „Satan je pánem tohoto světa“. Jedná se o systém a hodnoty toho světa. Hodnoty, které jsou nepřátelské vůči Bohu a kvůli kterým přijde soud. Ve čtvrtém verši se píše, že máme vyjít, a to proto, abychom „neměli podíl na těchto hříších a abychom nedostali z jejích ran“. A jediná cesta ven je skrze víru v Pána Ježíše Krista. On řekl: „Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn; bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu.“

Bože děkujeme ti za to, že jsi poslal svého Syna Ježíše Krista, aby nás vykoupil z marného způsobu života.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.