1Tu přišel jeden z těch sedmi andělů, kteří měli sedm nádob, a promluvil ke mně: "Pojď se mnou, ukážu ti soud nad velikou nevěstkou, usazenou nad vodami, 2se kterou se spustili králové světa a vínem jejího smilství se opíjeli obyvatelé země."Babylonská nevěstka

Jaký je rozdíl mezi nevěstou a mezi nevěstkou?

Tento biblický oddíl je plný obrazů. Můžeme hledat na jiných místech v Bibli, kde se píše o stejných, či podobných věcech. Např. deset králů je také v knize Daniel 7,24. Je velmi pravděpodobné, že text reaguje na dobu, kdy byl napsán, a na pronásledování křesťanů, které v té době probíhalo.

Mluví se zde o nevěstce, v jiných překladech o smilnici. Jeden z výkladů říká, že Kristus bude mít nevěstu a antikrist nevěstku. Když se ve Starém zákoně mluví o smilstvu, tak se někdy myslí tělesné smilstvo a někdy duchovní smilstvo. A někdy to bylo obojí. My, jako křesťané, jsme „nevěstou Kristovou“. Od nevěsty se, na rozdíl od nevěstky, očekává věrnost! Nevěsta touží po ženichovi a nemůže se dočkat jeho příchodu! Nevěsta se připravuje na příchod ženicha! Platí to i o nás?

Pane Ježíši, jsme tvojí nevěstou a děkujeme ti, že se pro nás vrátíš.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.