15"Hle, přicházím nečekaně jako zloděj! Blaze tomu, kdo bdí a střeží svůj šat, aby nechodil nahý a nebylo vidět jeho nahotu!"Vylití Božího hněvu

Jak přesně se projeví sedm misek Božího hněvu?

Dříve se lidé Boha báli a báli se jeho hněvu. Dnes si mnozí lidé z Boha nic nedělají. Popis sedmi katastrof připomíná egyptské rány. Proč Bůh, o kterém je psáno, že je láska, dopustí tyto věci? V Písmu vidíme trojí perspektivu. První říká, že Bůh bude soudit. Druhá říká, že Bůh dopustí soud. A třetí, že Boží soudy jsou důsledkem našeho hříšného jednání. A zároveň někdy může platit vše najednou. Vylití Božího hněvu tedy je reálné a jistě se stane.

Pro nás je ale důležité, abychom měli správný šat „a nechodili nazí“. Co to znamená? Bible mluví o „rouchu spasení“. Ve skutečnosti se nejedná o žádný kus oděvu. Je to symbol. Když člověk činí pokání a uvěří v Pána Ježíše Krista, tak podle Písma „přechází ze smrti do života“. Jsou mu odpuštěny jeho hříchy a pak platí, že má správný oděv a nechodí nahý. To je to, na čem záleží, když čteme a přemýšlíme o Božím hněvu.

Bože, děkujeme ti za spasení v Pánu Ježíši Kristu. Děkujeme ti za „roucho spasení“.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.