4Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi Svatý; všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé spravedlivé soudy vyšly najevo."Sedm posledních ran

Kdo jsou ony čtyři živé bytosti?

Tímto oddílem začíná Janovo páté vidění ve vytržení do nebe. Něco dokáže popsat a něco ne. Nevíme například, co znamená termín „skelné moře“. Máme ho již ve 4. kapitole knihy Zjevení. Kraličtí tomuto moři rozuměli čistě symbolicky: „množství veliké jako nějaké moře lidí Duchem Páně očištěných a osvícených“.

V textu se vyskytují také čtyři živé bytosti. V knize Zjevení se o nich píše na více místech. Opět se nabízí celá řada výkladů. Někteří vykladači (a mezi nimi i Jakoubek ze Stříbra) píšou, že se jedná o osobu Pána Ježíše Krista. „On jest lev, vůl, člověk i orlice“. Lev je obrazem síly, tele oběti, člověk laskavosti a orel vyvýšenosti.“ A kdo jiný než Ježíš Kristus, přijde soudit tuto zemi?

Pane, chceme tě více poznávat, abychom byli schopni zpívat píseň o tvé velikosti a nádheře. Neboť ty jediný jsi svatý; všechny národy přijdou a pokloní se před tebou.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.