4To jsou ti, kdo neporušili svou čistotu se ženami a zůstali panici. Ti následují Beránka, kamkoli jde. Ti jako první z lidstva byli vykoupeni Bohu a Beránkovi.Beránek stojící na Siónu

Co se myslí tím, že máme následovat Krista kamkoli jde?

Tento oddíl v Písmu je nádherný popis Kristova příchodu. Možná plně nerozumíme některým obrazům a přirovnáním. Možná nás některé mohou i děsit. Nevíme, jestli těch „sto čtyřicet čtyři tisíce těch, kdo mají na svých čelech napsáno jméno jeho i jméno jeho Otce“ je myšleno přesné číslo, anebo je myšleno symbolicky. Týká se to i mě anebo netýká?

Určitě týká! Čteme, že „následují Beránka, kamkoli jde“. To je něco, o co bychom měli usilovat. Dělám ve svém životě jen a pouze věci, které se mi líbí? Které chci dělat? Nebo jsem rozhodnut ho poslouchat úplně ve všem? Pokud jsem se rozhodl následovat Krista kamkoli půjde, pak neřeším to, jestli se mi líbí nebo nelíbí to, co mi říká a kam mě posílá. V tom můžeme být stejní, jako oněch sto čtyřicet čtyři tisíc.

Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl, že tvůj pokrm je činit vůli toho, který tě poslal. Pomoz mi, Pane, jednat stejně jako ty.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.