18To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.Znamení šelmy

Co znamená číslo šelmy a kdo ho bude mít?

V tomto oddíle se píše o dvou šelmách. Tou první je satan. A tou druhou je antikrist.  V různých historických etapách byl za antikrista označován ten či onen.  Císařové, králové, vládcové, diktátoři.  A nakonec se to nikdy nepotvrdilo. Je jisté, že na konci časů Ježíš skutečně přijde. Nevíme, kdy to bude, a nevíme co znamená číslo 666. Výkladů a pokusů o výklad jsou desítky a stovky.

Mám za to, že je to stejné jako u falešných bankovek. Dříve se bankovní úředníci učili rozeznat falešné peníze tak, že se dokonale naučili znát pravé bankovky. Vše ostatní byly falešné peníze. Pokud budeme dobře znát pravého Krista, pak nebude problém poznat, kdo je antikrist. A to i přesto, že bude činit znamení a zázraky. Jemu se klanět nebudeme a číslo šelmy nebudeme nosit, ať už to bude znamenat cokoli.

Pane Ježíši Kriste, chci tě více poznávat a činím rozhodnutí se více soustředit na tebe.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.