11Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti.Duchovní boj

Jak může člověk zvítězit v duchovním boji?

Tento oddíl je plný obrazů a přirovnání. Mluví se v něm o boji, který probíhá a je zcela reálný. Pro nás je důležité vědět, že Bůh a ďábel si nejsou rovni. Nejde o boj dvou stejně silných protivníků. Bohu se nic a nikdo nemůže rovnat. My se nemáme zaměřovat na satana, ale máme se zaměřit na Boha a jeho sílu. Je psáno, že „náš pohled má být upřen na Ježíše“.

Přesto jsme ale v duchovním boji a máme v něm vítězit. Je to v první řadě zásluha Ježíše Krista, který zvítězil prolitím své krve. Jeho krev očistila naše hříchy a satan nad námi nemá moc. Ježíš zemřel za tebe i za mě na kříži, abychom mohli zvítězit. A také vítězíme „pro slovo našeho svědectví“. Svědectví o Božím jednání působí, že víra roste. A skrze víru můžeme vítězit. Nad pokušením, nad hříchem. A skrze naše svědectví se také Bůh může dotýkat těch, kteří ho ještě neznají.

Bože, dej nám odvahu a vytrvalost vydávat svědectví o tobě a o spasení v Ježíši Kristu.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.