4Jakmile doznělo to sedmero zahřmění, chtěl jsem to zapsat; ale uslyšel jsem hlas z nebe: "Zachovej v tajnosti, co se ozvalo v sedmeru zahřmění, a nic nepiš!"Sedmero zahřmění

Kolik toho víme?

Jan uslyšel sedmero zahřmění a chtěl jejich poselství zaznamenat, ale hlas z nebe mu řekl, aby to nedělal. Informace, které zahřmění obsahovala, zjevně nebyly určeny pro nás. ,,Skryté věci patří Hospodinu." Bez ohledu na to, jak moc studujeme a jak jsme chytří, naše poznání je jen částečné. Měli bychom si to umět přiznat a přestat si být sebou tak jistí. Zejména v případě knihy Zjevení nám hrozí nebezpečí, že se začneme zabývat detaily, pro které v textu nenajdeme oporu. V takovém případě nebudou naše závěry výsledkem pečlivého studia, nýbrž výplodem naší fantazie. Přestaneme biblickému textu naslouchat a začneme si do něj promítat své představy, čímž jej začneme deformovat.

Mnoho lidí si myslí, že příčinou terorismu je náboženství. Byl by ale svět bez náboženství opravdu bezpečnější? Historie odpovídá jednoznačně: NE. Alexandr Solženicyn to vyjádřil takto: „Dělicí čára mezi dobrem a zlem nevede mezi námi a jimi, ale srdcem každého z nás." Tento svět nepotřebuje méně víry, ale kvalitnější víru. Nepotřebuje méně duchovních autorit, ale kvalitnější duchovní autority. Nepotřebuje méně svatých písem, ale pokornější přístup k Písmu. Boží velikost, s níž se v Bibli setkáváme, nás má varovat před tím, abychom si nemysleli, že o něm už všechno víme.

Pane, dej, ať si uvědomím, nakolik je mé poznání omezené.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.