Vidět neviděné

Co nebo kdo mi nahání strach?

Jan, který zapsal své zjevení, měl dar: vidět neviděné. O to, co viděl, se s námi podělil. Ne, že bychom z toho byli dvakrát moudří. Ono takové vidění ve vytržení Ducha málokdy přichází v jednom balení s vysvětlivkami. Mimo to Jan nechtěl, aby jeho kniha byla každému srozumitelná na první čtení. Měl k tomu dobrý důvod. Psal ji totiž v době, kdy byli křesťané tvrdě pronásledováni římskými císaři. Jan měl sice větší štěstí, než mnoho jeho bratrů a sester, kteří za svou víru zaplatili životem. Ale ani on nepsal z pohodlí své pracovny, ale z vyhnanství na ostrově Patmos v moři mezi dnešním Řeckem a Tureckem. Tam dovedlo pronásledování jeho. Zda křesťany pronásledoval císař Nero, nebo Domitian není až tak důležité. Byla to pro ně zkrátka dosti těžká doba. Se situací tehdejších křesťanů se my zde těžko můžeme srovnávat. V ohrožení života kvůli své víře nestojíme. Což ovšem neplatí pro křesťany v některých jistých oblastech světa a mnozí z vás by ostatně mohli barvitě líčit, jaká omezení a v některých případech i nebezpečí znamenalo hlásit se k církvi za komunismu. Dnes nám kvůli naší víře žádné bezprostřední nebezpečí nehrozí. To spíš narazíme na úplný nezájem. Že bychom ale žili ve snadné době, a bez svých velkých nebezpečí, to se říci ale také nedá.

Každá doba má svoje nebezpečí. V každé době nahání strach někdo, nebo něco jiného. V tom je Jan nadčasový. Protože právě do takových dob píše. V takové době měl Jan své vidění. A to vidění mu odhalilo, že je toho ve skutečnosti k vidění víc, než se na první pohled zdá. Jan měl zjevení, to se řecky řekne apokalypsa. Apokalypsa neznamená, jak se to slovo často používá, pohromu, chaos a zánik. Apokalypsa znamená zjevení, nebo také odhalení. Janovi Bůh v jeho vidění odhalil, že uprostřed reality našeho života a světa je k vidění víc, než se na první pohled zdá. Že je naše realita širší. Jan měl rozšířené vnímání. Dokázal vidět neviděné. Bůh komunikuje se svými sbory. Sbory nejsou ztraceny v moři světa. Netonou ve vlnách různých nebezpečí. Mají své anděly. Pohled se rozšiřuje o naději, která má větší rozměry než strach. V tomto světle můžeme čerpat naději, že současné poměry a vyhlídky nejsou navždycky zabetonované. V tomto světle můžeme čerpat odvahu pro život i změnu uprostřed reality tohoto světa. Díky tomuto světlu se nemusíme bát, že nás to definitivně semele. I my jako Jan můžeme vidět neviděné. A Syn člověka, který nás drží v rukou, přece říká: Neboj se!

Pane, že tvoje láska strach vyhání...

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.