7On je náš Bůh, my lid, jejž on pase, ovce, jež vodí svou rukou. Uslyšíte-li dnes jeho hlas, 8nezatvrzujte svá srdceNejsme na světě jen sami za sebe, ale jsme součástí Božího lidu

Co dělám, abych byl spokojenou a funkční částí Kristova těla – církve?

Když mluvíme o obrazech ovcí, které nám jsou předkládány v Bibli, pak základní z nich je obraz, představující záchranu ztracené ovce dobrým pastýřem. Její problémy vyvrcholily tím, že se odtrhla ze stáda. Zřejmě nespadla do rokle hned po prvních krocích, ale až po nějaké době, která byla naplněná spokojeností z realizovaného rozhodnutí. Pamatuji si, že když jsem byl mladík, měli jsme ve sboru faráře, který v ničem nesplňoval mé představy o správném pastorovi. Do mých chutí na odloučení se od tohoto stáda vstoupil Boží hlas, který říkal: „Zůstaň!“ No, diskutoval jsem, ale zůstal… Dnes mohu s pohledem zpět říci, že se vyplatí naslouchat Božímu hlasu a být mu poslušný. Ježíš, jako ten dobrý pastýř, hledá ty zraněné a ztracené a pak je připojuje do stáda, které občas nemá ty nejlepší kvality. Potřeby oveček ale nepokrývá beze zbytku stádo, to dělá dokonalý a milující Bůh.

Děkuji ti Bože, že znáš mé potřeby, představy a ideály a rozumíš jim. Daruj mi otevřené, vnímající a důvěřující srdce.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.