1Hospodin kraluje! Oděl se důstojností. Oděl se Hospodin, opásal se mocí. Pevně je založen svět, nic jím neotřese.Bůh je Pánem nad stvořením

Má Hospodin opravdu nade vším moc?

Kdo zažil bouři na moři, ví, že neexistuje nic hroznějšího. Největší vlny dosahují výšky až 30 metrů a ženou se rychlostí 70 km za hodinu. Jejich síla je neskutečná. Pokud na palubu lodi spadne vlna z výšky 12 metrů, na metr čtvereční dopadne 8 tun vody. Tak nepředstavitelný náraz nevydrží žádná loď. Není náhodou, že jako příklad mocných přírodních sil Bible používá vzbouřené mořské vodstvo.

Boží majestát můžeme pozorovat v jeho stvoření. Žalmista chválí moc, slávu a velikost stvoření. Hospodinův trůn stojí věčně a pevně. Ale moment - co když se vzbouří sama příroda? Co když stvoření využije svou mohutnost, a řeky a vody pozdvihnou svá vlnobití proti Hospodinu?

Boží vznešenost a moc je nade všechnu sílu rozzuřené přírody. Je nad vším – na „výšině“, kam živly nedosáhnou. Proto mu náleží úcta a sláva. Proto si zaslouží respekt a poslušnost vůči jeho Slovu.

Hospodine, mocný a svatý Bože. Nikdo a nic se nevyrovná tvé velikosti a slávě. Dej ať mohu přebývat ve tvé svaté přítomnosti, skrytý v ochraně tvé mocné blízkosti.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.