11Den v tvých nádvořích je lepší než tisíce jinde; raději chci stát před prahem domu svého Boha, než prodlévat v stanech svévolnosti, 12vždyť Hospodin Bůh je štít a slunce, Hospodin je dárce milosti a slávy, žádné dobro neodepře těm, kdo žijí
bezúhonně.Načerpat Lásku

Jak se stát zdrojem lásky pro druhé?

„Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.“ (1J 4,8) Kontakt s Bohem vlévá lásku do člověka. Nade vším stojící lásku k Bohu a nesobeckou lásku jednoho k druhému. Tato láska není pouhé citové vzplanutí, ale Božský zákon, stálá síla. Nemůže vzejít z neposvěceného srdce. Nachází se jedině v srdci, kde vládne Ježíš. „My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás.“ (1J 4,19) Pro člověka se srdcem obnoveným Boží milostí je láska základním zákonem jeho jednání. Vede nás k projevování pozornosti ostatním, k ústupkům, k laskavým skutkům, k nešetření něžnými, povzbuzujícími slovy. Vede nás k projevování soucitu těm, jejichž srdce po takových projevech hladoví.

Pane, děkuji za Tvoji proměňující lásku!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.