Vznešenost Boží a kvalita člověka

Co vidím, když se dívám na noční oblohu, na hvězdy?

Je dvojitě sváteční den: církevně je neděle – den Páně, občansky je státní svátek – Nový rok!                                                

Začínáme ho radostným Žalmem! V řecké verzi je nadepsán: „Nakonec nad vinným lisem!“ Jde o píseň k vinobraní, kterou si ovínění a radostní Izraelci (úroda je nesamozřejmá milost) zpívali, když se při oslavách dívali na noční oblohu. (Kdo nebyl o půlnoci venku?) Zpívali si o velikosti Boží, jež naplňuje celou zemi: „Hospodine, Pane náš, takovýhle renomé tu máš!“ (překlad M. Opočenského) Za vším hledej Hospodina, jehož „stopy“ nese svět!

Žalm též praví: „Že na něho pamatuješ.“ To není součást předchozí otázky: „Co je člověk?“ Ale nadějná odpověď na ni – Bůh si nás vždycky pamatuje! Nemusíme řešit filosofické úvahy o nesmrtelné duši – zakládající je Boží láska!

 „Ježíši, pamatuj na mě!“ (L 23, 41a)        

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.