Boží majestát

Poznáváš velikost a moc svatého Boha?

Korunovaci královny Alžběty v roce 1953 sledovalo v televizi 20 milionů diváků. Svatbu prince Charlese a Diany vidělo na 750 milionů lidí a svatbu Williama a Kate prý až dvě miliardy. Obdivovali pompézní obřad, vojenské přehlídky, zlacené kočáry a nádherné paláce. Co to ale všechno je proti Božímu majestátu?

Bůh je veliký a úcty hodný, klaní se mu mnohem víc lidí, než kolik jich kdy uctívalo jakéhokoli pozemského krále. Nakonec všichni musejí uznat jeho velikost. Těm, kdo by proti němu chtěli bojovat, ochrnuly ruce a nikdo vzpurný před ním neobstojí.

Proto se sluší mu sloužit. Vydat mu svůj život, „učinit slib“ a také ho plnit. Pamatuj ovšem na slovo moudrého kazatele: „Lépe je, když neslibuješ, než když slíbíš a nesplníš.“ (Kaz 5,4) Dobrá zpráva je, že Hospodin zachraňuje a zastává se těch, kdo se před ním pokoří.

Hospodine, děkuji, že se tě nemusím bát, protože jsi v Pánu Ježíši Kristu mým Otcem. Klaním se ti a uctívám tě v nesmírné bázni a úctě.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.