Kategorie břemen

Co v životě nést musím a čeho se můžu zbavit?

První věc, která mě napadá, je otázka – jestliže za mne Bůh nese břímě, co je to, co nesu každodenně já? Že by nesl tu větší část břemene? Nebo s břemenem nese i mne? Vzpomněl jsem si na dobu, kdy jsem ještě chodil s rodinou na několikadenní horské výšlapy. Děti si v batůžcích nesly svá břemena, pod kterými vzdychaly. Rodiče nesli břemena, bez kterých by se náš rodinný výšlap nemohl konat. Takhle nějak si přestavuji náš celoživotní výšlap, na kterém náš nebeský Otec den ze dne za nás nosí naše břemena. Je to jiná kategorie břemen, se kterými bychom ani nedokázali hnout. O mnohých dalších máme jen malou představu, případně o nich nevíme vůbec…Jestliže zahlédneme aspoň část toho břemene a pocítíme aspoň kousek té nesnesitelné tíže, tak jak se nám to může stát pod křížem Ježíše Krista, který na sebe vzal naše hříchy, pak jistě z hloubi duše zavoláme – požehnán buď Panovník!!!

Dej mi, Bože, poznávat a vidět tvoji velikou moc, které se musí ve stanoveném čase všechno podřídit!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.