12Dopustils, že člověk nám po hlavách jezdil, šli jsme ohněm, vodou, vyvedl jsi nás však a dal hojnost všeho.Vděčnost navzdory

Je pro nás víra předmětem rozjímání nebo silou pro cestu životem?

Žalm 66 vyzývá všechny národy k uctívání jejich Boha. Jak je možné, že Izrael přes veškeré těžkosti a pády, kterými si v dějinách prošel, vždy znovu nacházel důvody k chválení Hospodina? Existence zla a utrpení bývá jedním z nejčastějších důvodů, proč lidé odmítají věřit ve všemocného a láskyplného Boha. Ve známé pasáži Bratrů Karamazových (F. Dostojevskij) Ivan Karamazov (intelektuálně zaměřený cynik) svému mladšímu bratru Aljošovi (mírně naivní, pokorný dobrák s pevnou vírou v Boha) zdůvodňuje svou nevíru v Boha. Když vidí svět plný utrpení, ve kterém trpí děti (například chlapec, kterého generál nechat roztrhat psy, protože jednoho z nich nechtěně zranil), nemůže přijmout ideu všemohoucího a láskyplného Boha. I kdyby Ivanovi někdo dokázal, že pravda je na Boží straně, odmítl by se jí podrobit, protože Bůh nemůže být spravedlivý a dobrý zároveň. Říká tedy svému mladšímu bratrovi: „Není to Bůh, kterého nepřijímám, Aljošo, já mu jen s největší úctou vracím lístek.“ – tedy že nestojí o věčnost s Ním. Duchovní život starozákonního Izraele je fascinující právě tím, že Hospodina chválí, i když Jím byli zavedeni „do lovecké sítě“, když jim „vložil těžké břemeno na bedra“, když „dopustil, že člověk jim po hlavách jezdil, šli ohněm a vodou“. Víra v Boha není pro žalmistu otázkou filozoficko-intelektuálního rozjímání, ale zdrojem síly pro další cestu životem. Je třeba přiznat, že jako věřící nemáme dostatek přímých důkazů pro existenci všemohoucího a láskyplného Boha, a je to možná dobře, protože nás to vede k pokoře. V této pokoře však můžeme zvednout zrak a všimnout si, že vlastně vždy je za co děkovat. Prožili jsme s ním kus svého života a dostali jsme od Něj mnoho dobrého, díky čemuž můžeme věřit, že nás vysvobodí také příště. A jestli ne, co bychom tím získali, kdybychom opustili víru, která nám dává sílu jít dále životem?

Hospodine, dávej nám prosím víru, která je schopná vidět dále, než kam sahá lidské trápení.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.