4ty jsi moje útočiště a pevná věž proti nepříteli. 5Chci navěky pobývat v tvém stanu, utéci se do skrýše tvých křídel.Jeho přítomnost

Jak zůstávat v Boží blízkosti?

V tomto žalmu vidíme Davida v jeho zoufalém volání o pomoc. David ve svém životě zažil mnoho situací, které nebyly vůbec jednoduché. Mnohokrát mu šlo o život, byl zrazen svými blízkými, celé měsíce se schovával po jeskyních. Nevíme, ve kterém okamžiku napsal tento žalm, ale víme, že okamžiků, do kterých tento žalm zapadá, bylo nespočet.
Možná i náš život někdy vypadá podobně. Krásná na Davidových žalmech není pouze jeho upřímnost, ale zkušenost, která nám dává východisko z dané situace. David mluví o stanu setkávání, ve kterém přebýval Bůh. Odvolává se na minulé zkušenosti a říká: “býval jsi mým útočištěm”. Jinými slovy, odvolává se na minulá svědectví, kdy jej Bůh ochránil. Druhou věc, kterou zde vidíme, je Davidova touha po přebývaní v Boží přítomnosti. David říká jinými slovy “tam je dobře”. Být blízko Boha lze i v těžkých časech, a to je naše útočiště, naše skrýš. Pokud je nám v životě těžko, připomínejme si to, co Bůh udělal v minulosti, a hledejme Jeho přítomnost. V Jeho blízkosti je vždy dobře. 

Pane uč mě zůstávat ve tvé blízkosti a připomínej mi tvoje skutky, které jsi vykonal.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.