Bůh – má síla

Odkud čerpáme svou sílu?

Řekne-li se, že je někdo silný, představíme si buď siláka s mohutnou muskulaturou nebo člověka s velkou vnitřní silou (popř. s obojím). Kde však se bere zdroj té veliké síly? Od toho jsou tu přece „fitka“, posilovny a odpovídající strava. Avšak stačí k síle jen jídlo a cvičení? K té fyzické snad ano, ale říká se také, že „všechno je v hlavě“. Tím je míněno, že vše řídí lidský mozek a záleží i na psychice. To už se však dostáváme na tenký led, kde se i svalovec může propadnout. Vždyť najednou nabírá vrchu síla vnitřní, která vyvěrá z osobnosti člověka. Taková síla působí i na druhé, a nebývá to jen působení pozitivní: kdo nemá pouto se Stvořitelem a nenechá se vést Jeho Duchem, čerpá svoji sílu i skrze manipulaci s ostatními. Setkání s takovým člověkem, který dokáže lidi kolem sebe převálcovat, je obvykle destruktivní. Pamatujme, že Bůh je ta pravá síla, které se máme držet.

Pane Bože, Stvořiteli, dopřej nám sílu ze svého svatého Ducha!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.