Modlitba o neštěstí nepřátel?

Máme se modlit za smrt diktátorů, kteří působí utrpení mnoha lidem?

Dnes máme před sebou exemplární příklad tzv. „nenávistného žalmu“. Cože? Takový text v Bibli? Jak to lze eticky ospravedlnit? Máme se tak modlit? Hrozba nesprávných výkladů je velká (třeba že je to modlitba proti židům, kteří zabili Ježíše...), a tak náš Žalm z některých modlitebníků (modlitebních knížek) raději vyřadili.

Jenže tyto extrémní modlitby mají svůj význam, byť patří ke krajnostem a vyžadují opatrnost. Pokud prožíváte pokojné období života, čtěte je jako varování před hrůzami zla a hříchu, a podpořte ty, kteří prožívají těžké trauma. Pokud patříte k těm druhým, pak je čtěte jako způsob, jak zůstat v rozhovoru s Bohem. Mohou posloužit jako odrazový můstek k modlitbám, které se už neobracejí proti nepřátelům, ale za ně. Díky Ježíši Kristu se tyto modlitby můžeme modlit jako výzvu nebrat spravedlnost do vlastních rukou, ale odevzdat soud a pomstu do rukou Boha, který ji vykonává na Ježíši na kříži. A tento Ježíš se na kříži modlí: „odpusť jim, protože nevědí, co činí.“

Pane, nedovol, abych se já sám stal příčinou zla a důvodem nenávistných modliteb v životě druhých.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.