Věrnost Boží

Co pro mě můj Pán znamená?

Četli jsme krásný Žalm, který vypravuje o Davidově svědectví, co cítil v momentě, kdy nebezpečí jeho života opět zesílilo.

Ano, někdy se ocitneme v situaci, kdy zažíváme nějaký útlak, či atak na naši osobu, nebo třeba jen se vytratí Boží pokoj, protože nás někdo nepříjemně slovně napadá. Ať je to cokoliv, můžeme spoléhat, stejně jako David, na Boží věrnost a pomoc. Ten, kdo nás drží na nohou je náš drahý Pán. Je dobré a velmi prospěšné se učit důvěřovat právě Jemu.

Slyšel jsem takový hezký příměr ohledně důvěry našemu Bohu. Nebude doslovný, ale obsah určitě povzbudí: Bůh před Izraelci neodstranil Rudé moře, ale rozdělil je a Izrael prošel. Tak je to stejně s námi. Bůh neodstraní problém, který je před námi, ale dá sílu a milost skrze ten problém projít.

Je úžasné, jak Pán Bůh jedná v našich životech. Nic nedělá jakoby paušálně, ale s každým z nás jedná opravdu originálně. Protože, jak řekl jednou můj dobrý přítel, PŘED BOHEM JSME JEDINEČNÍ. A to je tak krásné, že i v době těžkosti máme toho nejlepšího POMOCNÍKA, který nám dává sílu jít dál. Patří mu čest a sláva.

Děkuji Ti Pane za Tvou neskonalou věrnost a dobrotu.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.