Hřích číhající

Na co pozor!

David, muž podle božího srdce a takový pád! Vede nás to k zamyšlení nad hříchem. Jeho vlezlostí, zvráceností a nelogičností. Proč se to stalo? Hřích není o logice, o lidských schopnostech a šikovnosti vyhnout se mu. Je to varování pro nás, upozornění na naší lidskou slabost a neschopnost. Spoléhání na naše vlastní zdroje. Naše každodenní vítězství nad hříchem nespočívá v tréninku a sebeovládání, ale v osobě Božího Syna Ježíše Krista. On nám byl dán, nejenom jako smírčí oběť za naše hříchy, ale také jako náš osobní rádce a pomoc. Máme k dispozici jeho kříž a jeho smrt, ve které se s ním sjednocujeme, když přichází pokušení. Ve víře můžeme prožívat smrt našich tělesných žádostí vždy, když je to nutné. Ve víře se můžeme nechat posílit jeho přítomností a mocí vzkříšení. On ve mne působí nové, svaté a čisté touhy po nebeských věcech, jako je láska, radost, dobrota, milosrdenství, soucit, trpělivost… Tyto nemají s hříchem nic společného.

Jeho Duch vedle mého, jeho srdce učí to mé, co je lidskému srdci bez Boha vzdálené.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.