Spasení

Koná Bůh dnes jako před dávnými časy?

Bible je plná slavných Božích skutků. Bůh vstupoval milosrdně a s mocí do lidských příběhů jako pomocník a zachránce. Spásné Boží činy sledujeme také v dějinách církve, ba i naši rodiče a prarodiče nám nadšeně vyprávěli, jak je jejich Spasitel vedl v dobách těžkých. Můžeme na něco takového očekávat také my?

Kdekdo je v nelehké osobní situaci, lidstvo se těžko sbírá z epidemií, ve světě je chudoba a hrozí války, zbídačená je naše planeta. Na mnohém máme podíl. Někteří ale trpí, aniž si to bezprostředně zavinili sami. Jenom se narodili na špatném místě, v horších poměrech anebo jsou křehčí než jiní. Člověk si smí postesknout a ulevit si. Nejlépe Bohu. Zvláště tehdy, když ho za tím tušíme a nerozumíme tomu.

Kdo jiný by mohl pomoci? On to mnohokrát udělal. Naše duše leží v prachu, zahaluje nás šero smrti. Nepřestávejme volat k tomu, kdo může spasit.

Panovníku, na pomoc nám povstaň, vykup nás pro svoje milosrdenství!

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.