8A tak jakou mám naději, Panovníku? Moje očekávání se upíná jen k tobě.

 

 

 

 Hospodin je naším posvěcením

Jak mohu být proměňován?

Žalm 39 začíná rozhodnutím nehřešit proti Hospodinu. To je skvělý přístup k životu s Bohem! Svět kolem je však plný vlivů, které jsou výzvou. Jak plyne čas, zmíněné rozhodnutí nepřináší radost a pokoj, ale silné vnitřní napětí a jitřící se bolest. Nemusí to znamenat, že postoje žalmisty k okolí byly hříšné. Boží lidé se trápí i dobrými věcmi, třeba těmi, které se nestaly a měly. V upřímnosti před Bohem však narážíme na limit - jak unést tíhu hříšného okolí, tím více, když tíha okolí v nás samých působí hříšné reakce pro naše neposvěcení.

Ani nejpevnější rozhodnutí pro Boha z nás neudělá svaté. Takové rozhodnutí přináší pouze vnitřní utrpení a před Bohem neobstojíme. Pokud není naše chování v souladu s naší proměnou, není to posvěcení, ale přetvářka. Když se však místo silového rozhodnutí nehřešit Bohu poddáme, můžeme nakonec vyznávat (v. 10) "Oněměl jsem, neotvírám ústa, neboť jsi to způsobil Ty!" a uleví se nám, a ještě jako bonus poznáme, jací jsme my sami.

Pane, prosím, proměň mě, abych jednal správně, ale ne ze své síly.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.