Za naše hříchy bylo zaplaceno

Jaké jsou následky hříchu?

David v tomto žalmu píše o hříchu, který spáchal a tom, co všechno to způsobilo. A také svůj hřích vyznává. Tedy činí z něj pokání. My ale nevíme, o co se jedná. Víme, že v Písmu se mluví o dvou případech, kdy David zhřešil. Když si přisvojil ženu, která byla manželkou někoho jiného, a potom když svévolně nařídil sečíst Izrael. Týká se tento žalm jednoho či druhého případu? To nevíme. To, co víme je skutečnost, že hřích je vážná věc a často má katastrofické následky.

Víme, že Ježíš Kristus zemřel na kříži za tvoje a za moje hříchy. Písmo říká, že „jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti“ (1J 1,9). Pokání ale neznamená jen hřích vyznat. Znamená to také se od hříchu odvrátit. Tedy přestat ho dělat. V 19. verši David říká, že „vyznává svou vinu a hrozí se svého hříchu“. Je důležité, abychom to vnímali stejně a pak podle toho jednali.

Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za to, že jsi zemřel za všechny moje hříchy. Pomoz mi, prosím, aby se mi hřích zprotivil, a abych stejné hříchy stále znovu neopakoval.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.