Nová koleda

Jak v Adventu a čase koled chválit Boha?

Dnešní slovo Písma je docela konkrétní výzvou pro snad „nejzpěvnější“ období v roce. Advent, to jsou všude samé koledy a my se tu a tam rádi přidáme. Bez oněch starých známých písní si vlastně svátky ani neumíme představit. Co v tomto kontextu znamená, že máme zpívat Bohu novou píseň? A že máme hrát dobře?

Určitě v tom můžeme slyšet výzvu ke kreativitě a tvorbě nových písní. Kvalitní „křesťanské“ hudby oslavující Boha není nikdy dost. Zvláště ne v našem malém českém prostředí.

Nejde ale o novoty pro novoty. Jde o výzvu žít novým, božím životem. Nově promýšlet a tóny vyjádřit naši osobní zkušenost s živým Bohem. S Bohem, který je svatý, spravedlivý a mocný – nad námi i nad všemi národy a dějinami. Všimněte si témat, kterých se dotýká náš dnešní žalm! Jsme zváni k tomu, abychom neustále svěžím způsobem objevovali Boha a vydali kvalitní svědectví o jeho dobrotě. Abychom nežili jen z toho, co prožily a vytvořily minulé generace. Abychom také sami něco předali dál. Abychom předali nadšení z Boha samého.

Pane, nauč nás v moci Tvého Ducha nově žít i nově zpívat – staré i nové písně.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.