14Vyvýšil roh svého lidu k chvále všech svých věrných, synů Izraele, lidu, který je mu blízký. Haleluja.Chvála a poslušnost

Jak chválit Hospodina?

Všichni mají chválit Hospodina. Všichni a všechno má uznat jeho postavení. On je Stvořitel, on vše drží svou silou a je jasné, že všichni respektují jeho vládu. Slunce vychází a plní přesně jeho pokyny. Nedovolí si udělat něco jinak. Dokonce bouřný vichr plní jeho slovo. Autorita Boha Stvořitele je absolutní, nevyhne se ani netvor a krupobití. Všichni na slovo poslouchají. Poslušnost a chvála jsou dvě strany stejné mince. Když opravdu v srdci uznávám plnou Boží vládu, pak opravdu chválím. Boží vláda se projevuje, že pozdvihne roh svého lidu, tedy vyzdvihne ho. Vyvýší svůj lid tak, že bude chválen. Tento lid je lid blízký Bohu. Tedy jestli chceš, aby Hospodin vyvýšil tvůj roh, pak buď Bohu blízko, v plné důvěře, že On vládne. Ta důvěra se projeví poslušností a také chválou.

Hospodine, nauč mě chválit Tě celým mým srdcem a připojit se tak k celému stvoření.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.