Dobrá zpráva

Jak rozdílný je Bůh Starého a Nového zákona?

Mnoho lidí bojuje s obsahem Starého zákona. Zdá se jim, že Bůh starého zákona nemůže být stejný jako Bůh Nového zákona. Zdá se jim krutý. Nezapomínejme však, že těžké věci, kterými někdy procházíme, nás očišťují od těch špatných a vychovávají k přijetí a udržení si dobrých. Při čtení uvedeného žalmu se nemohu zbavit dojmu, že je psán o Pánu Ježíši. Stačí se jen pozorně začíst. Záchrana není v člověku, je v Pánu Ježíši. On nakrmí hladové, podpírá sirotka a vdovu, otevře oči slepým, pozvedne sklíčené a další. To je evangelium - dobrá zpráva. Přitom pisatel žalmu Pána Ježíše neznal, ani znát nemohl. Znal jen Boha, Hospodina Starého zákona. Přesto o Něm píše tak hezky.

Pane Ježíši, dej mi prosím vidět Tě v celé Bibli.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.