Boží láska přesahuje náš obzor

Jaká je naše chvála?

Prosba o pomoc, touha po záchraně. Jak častá a opakující se „píseň“ našeho všedního dne. Volání našeho utlačovaného srdce. V takové situaci se náš svět snadno zmenší pouze na to, co máme před očima – obavy, bolest, smutek. A pomoc hledáme jenom tam, kam dohlédneme. Ale láska Boží, Jeho věrnost, Jeho sláva přikrývá celou zemi. Obklopuje nás a zaplňuje vše. To, co vidíme, i to, co nevidíme. Celý svět. Nemůžeme být mimo, když voláme k Bohu a Jeho pomoc očekáváme. Důvod k radosti a vděčnosti – k chválení Boha.

Otevři mé oči, Bože. Mé srdce i má ústa. Kéž vidím Tebe a chválím Tě celou bytostí.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.