Dejte radost světu

Zkuste si vybavit, jak vám bylo, když jste se nechali nakazit něčí radostí nebo když jste někomu vyloudili úsměv na tváři.

Je zvláštní, jak úzce je v dnešním žalmu provázaná výzva k oslavě Hospodina s předáváním radosti z Hospodina lidem, doslova národům. Hospodin ale není vychloubačný, proto můžeme směle opustit tento směr a přemýšlet, co jiného za tím je. Jak to spolu souvisí a proč to po nás Hospodin chce? Čím více ho poznáváme, tím zřetelněji nám vyvstává jeho touha potěšit a zachránit lidi, kteří jsou jakýmkoli způsobem v tomto světě skřípnutí. Jistěže je Bůh hoden vší chvály, ale on si na to až tak moc nepotrpí. Víc mu jde o to, aby lidi, kteří v něm objeví smysl života, vzali kus svého nadšení a předali ho těm, kteří bloudí, jsou sevření a vlastně hledají někoho, kdo by jim pomohl a byl jim nablízku. Naše radost z Hospodina je přímo propojena s naší touhou předat tuto radost druhým. Čím víc ho známe, promýšlíme jeho divy, mluvíme s ním o jeho vůli a připomínáme si novou smlouvu v Kristově krvi, tím větší naději vnášíme do světa kolem nás.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posílej nám do cesty ty, kteří nás nakazí radostí z tebe, i ty, kteří tě hledají a potřebují totéž od nás.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.