Bůh a jeho „mohutná hrstka“

Vskutku, křesťanů je v naší společnosti malé procento. Budeme si zoufat?

Abraham a jeho lidé byli bezvýznamnou hrstkou utečenců. Žalmista je nazývá „hosty“, my ale víme, že byli hosty nevítanými. I dnes bychom snadno našli milióny jim podobných – běženců na okraji společnosti. Nemají mezi starousedlíky kamarády, známé, kteří by jim pomohli, neznají jazyk, neorientují se v nové kultuře, nechápou souvislosti. Kdo strávil, byť několik hodin s takovými lidmi, chápe, že by člověk těžko hledal společenskou vrstvu s menším vlivem. Přesto je tady příběh Abrahama, který se z absolutního outsidera stává největším influencerem všech dob (člověkem, kterého ostatní sledují a následují). Vztahuje se k němu několik miliard lidí. Odvolávají se na něj židé, křesťané i muslimové.

Někdy máme tendenci pochybovat o sobě a svém významu. Pohled na Abrahama by nás měl uklidnit. Stačí následovat Hospodina a z nevýznamné hrstky se může stát něco, co má nebývalý duchovní vliv.

Hospodine, dej, ať se my křesťané přes svoji nepatrnost staneme abrahamovsky významnou hrstkou naší zemi.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.