Horlivý kazatel

Co jsem schopen Bohu nabídnout, pro něj učinit?

Vidíme, že hned od svého obrácení se Pavel vyznačoval velkou horlivostí. Za svůj život absolvoval více než 20 tisíc km, to proto, aby zvěstoval Ježíše Krista, kterého přitom nikdy neviděl a ani neslyšel během jeho pozemského působení.

Neexistuje nikdo jiný, kdo by mohl zprostředkovat tak autentický pohled do prvotního křesťanství, jako ho poskytuje apoštol Pavel. Náležel k druhé generaci křesťanů. Byl povolán samotným vzkříšeným Kristem, ale nepatřil do kruhu dvanácti apoštolů. Jeho listy zprostředkovávají náhled do prvních pohanokřesťanských církevních obcí, do jejich struktury a organizace, do jejich problémů a potřeb, avšak rovněž i do střetů, které vyvstaly při přijímání pohanů do církve, která ještě platila za část židovského společenství. Apoštol Pavel náležel do dvou kultur: židovské i řecké. Na jedné straně je viděn jako jeden ze zakladatelů křesťanství, na druhé straně jako apostata – odpadlík od náboženství svých otců. Sám se však pokládal za „služebníka Ježíše Krista – jímž byl povolán za apoštola“.

Pane dej mi sílu být Tvým pravdivým svědkem.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.