15Pán mu však řekl: "Jdi, neboť on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno národům i králům a synům izraelským.Boží povolání

Prožili jsme i my své „setkání u Damašku“?

V Pavlových listech sice nenajdeme žádnou zprávu o události u Damašku, nicméně apoštol na ni stále znovu dělá narážky. Zřejmě předpokládá u svých křesťanských společenství znalost toho, co se mu u Damašku přihodilo. Z těchto výpovědí je jasné, že to, co zde prožil, nebylo pouze obrácení, radikální změna v jeho dosavadním životě. Nýbrž, že on sám zde přijal povolání k apoštolské službě. Zvláštní okolnosti jeho povolání mu dávaly vědomí, že za svou apoštolskou existenci vděčí výlučně Boží milosti.

V četných souvislostech se Pavel zmiňuje o této milosti. Nejkrásnější formulaci asi najdeme v 1K 15,10: „Milostí Boží jsem to, co jsem.“

Pane je-li toho třeba proměň v mém životě to, čeho se držím a Tobě se to nelíbí.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.