7Ale já budu soudit národ, který je zotročí´, řekl Bůh, `a oni vyjdou svobodni a budou mi sloužit na tomto místě´.Poslušnost

Potřebujeme vidět jen dobré, abychom šli?

Štěpán vypráví o Abrahamovi, kterému se zjevil Bůh, který mu řekl, aby vyšel ze své země a šel do země, kterou mu ukáže. Abraham neměl nic, ani kousek země, na které by si mohl postavit svoji budoucnost. Nebylo nic, od čeho by se mohl odpíchnout. Neměl nic. Měl ale velikého Boha a víru v Něj.  A na Boží pokyn se rozhodl poslechnout a poslechl.  Abraham poslechl Boha i když to neznělo příliš  lákavě.  Bylo mu řečeno, že jeho potomci budou otroky v cizí zemi po dobu 400 let. A nebudou se tam mít dobře – ale budou vysvobozeni. Víra, která stojí na Božím zaslíbení, víra, co stojí na poslušnosti. Víra, co má skutek za jakýchkoli okolností. Víra, táhnoucí se věky, hledící dál.  Víra v Boha je i pro Abrahama i Štěpána a muže víry, víc než jakékoli protivenství, víc než jakékoli podklady psané falešnými proroky. Abraham přijal zaslíbení a šel i přes překážky ve své mysli. Věřil Bohu. A tak i Štěpán vírou předkládá dál důkazy, že Ježíš je tím vyvoleným, patřící do židovských dějin – je tím zachráncem. On vytrvá.

Pane, dej nám sílu překonávat překážky.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.