55Ale on, plný Ducha svatého, pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu i Ježíše, jak stojí po pravici Boží,Až do konce

Je víra, vztah s Ježíšem Kristem pro Tebe vším?

Každý člověk je jiný. Člověka mohou zničit či zdeptat malé jednotlivosti života. Člověk je hříšný, je veden svojí žádostivostí, klamnýma očima světa. Dokáže ho mnohdy rozčílit i sebemenší podnět i sebe lépe myšlený. Dokonce ve své zlosti dokáže být nepřátelský k jakémukoli skutku i dobře myšlenému. Dokonce i z lásky vycházejícímu. Není žádných pochyb, že Štěpán byl s Bohem, nebál se ničeho, protože měl důvěrný a nádherný vztah s Bohem. Byl s ním smířený, byl mu přítelem, žil v Jeho blízkosti i ve dnech, kdy někteří běsnili, zacpávali si uši, a nakonec Štěpána ukamenovali. A Štěpán v hlubokém vztahu s Bohem vydává svůj život Pánu Ježíši. Nic, opravdu nic nás nemůže odloučit od lásky Kristovy. Hledejme tedy místo, kde Boha nalezneme, hledejme Jej, abychom s ním měli přátelský vztah, abychom jej milovali, protože on nás miluje. Štěpánův příběh mi připomíná  Žalm 91,7: Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového. I přestože zemřel, získal vše.    

Pane Bože, prosím, dej nám milost žít ve Tvé blízkosti abychom vytrvali.

Systematické čtení z Bible na každý den vydává Scripture Union.